Temple Aviv Judea
DANCE Ministry

SET - 10

Set 10 - Kulanu Modim

=========================

Set 10 - Kulanu Modim - Hand Movements

=========================

 

Set 10 - Shiviti Adonai

=========================

Set 10 - Shiviti Adonai - Hand Movements

=========================

 

Set 10 - Shiviti Adonai - STEPS

=========================

Set 10 - Shir Chadash

=========================

Set 10 - Shir Chadash - Hand Movements

=========================

 

Set 10 - Adonai Li, Lo Ira

=========================

 

Set 10 - Adonai Li - STEPS

=========================

Set 10 - Adonai Li - Hand Movements

=========================

Set 10 - Bo'u Elai Kol haAmelim

=========================

Set 10 - Bo'u Elai Kol haAmelim - Hand Movements

=========================

 

Set 10 - Bo'u Elai Kol haAmelim - STEPS

=========================